Afspraak – H. Oosterveen Tandarts – Soest

Afspraak

U kunt bij ons uitsluitend terecht op afspraak.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bereiken tijdens onze openingstijden.

In overleg met u zorgen we ervoor dat de verschillende behandelingen zo veel mogelijk op elkaar aansluiten. Wij houden daarbij rekening met uw wensen en de beschikbare tijd. Bij spoedeisende klachten voor patiënten ingeschreven in onze praktijk wordt samen met u gekeken of u nog dezelfde dag terecht kunt.

Verhindering

Indien u verhinderd bent verzoeken wij u de afspraak uitsluitend telefonisch en ten minste 24 uur van te voren af te zeggen. Bij het niet tijdig annuleren of het niet nakomen van uw afspraak, zijn wij genoodzaakt de doorlopende praktijkkosten in rekening te brengen.
Als extra service krijgt u als ingeschreven patiënt (indien wij beschikken over uw email adres) een herinnering aan uw afspraak per email.  Wellicht ten overvloede maken wij u er op attent, dat in geval u geen email ontvangen heeft, u er niet van uit mag gaan dat uw afspraak geen doorgang zal vinden.