Spoed – H. Oosterveen Tandarts – Soest

Spoed

Wanneer is er sprake van een spoedgeval?

Een ongeval, een nabloeding of zwelling al of niet gecombineerd met ernstige pijn zijn voorbeelden van een spoedgeval. Voor deze dringende spoedgevallen kunt u telefonisch contact opnemen op de volgende wijze.

Van maandag tot en met donderdag en vrijdag tot 13.00 uur belt u  035-6014148.

Maandag tot en met donderdag na 17.00 kunt u contact opnemen met de Mondzorgpoli te Utrecht 030-3039750 ( uitsluitend voor ongevallen en nabloedingen).

Vanaf vrijdagmiddag 13.00 uur tot maandagochtend 08:00 uur belt u  035-6014148.  Hier krijgt u informatie over de weekenddienst.