Behandeling – H. Oosterveen Tandarts – Soest

Behandeling

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door en worden eventueel röntgenfoto’s gemaakt, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren. U krijgt dan, indien gewenst, een afspraak bij de mondhygiëniste.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de brochures, op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit.

U kunt bij ons terecht voor een breed scala aan tandheelkundige behandelingen.
Door de nauwe samenwerking met het tandtechnisch laboratorium, kunnen ook complexe behandelingen uitgevoerd worden.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn kunnen wij u verwijzen naar specialisten voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontie / Endodontologie / Implantologie / Parodontologie.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.